Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Flerbostadshus

Flerbostadshus är ett hus med fler än två bostäder. Här kan du läsa om när bygglov och bygganmälan behövs.

Bygglov behövs för

 • Nybyggnad (huvudbyggnad, komplementbyggnad)
 • Balkong (nybyggnad, inglasning)
 • Ändrad användning (från bostad till lokal, lokal till bostad, inreda vind mm)
 • Fasadändring (byte av fönster/dörrar måla om mm)
 • Rivning
 • Skyltar
 • Parkeringsplatser
 • Murar och plank

Bygganmälan behövs exempelvis för att

 • Ändra planlösning som påverkar bärande konstruktioner och/eller brandskydd
 • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp.
 • Stambyte om det påverkar den bärande konstruktionen, brandskyddet eller ventilationen
 • Väsentlig ändrad planlösning

Taxor och avgifter

För ansökan och anmälan tar bygg- och miljökontoret ut en avgift. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa. Du kan läsa mer om taxa och avgifter under "Avgifter för byggande"

Gå till "avgifter för byggande"

OBS!

Om du har ett befintligt bygglov och avser göra större ändringar som kräver nytt lov, kommer en ny avgift att tas ut som motsvarar 60 % av ursprungsavgiften.

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Om du behöver söka övriga tillstånd eller beställa kartor

Behöver du ansöka om avloppstillstånd, värmepump eller ligger din fastighet inom strandskydd och behöver strandskyddsdispens? För åtgärder som dessa söker du om tillstånd hos kommunens miljöenhet.

Behöver du beställa en karta, utstakning eller kanske en kontrollmätning för ditt projekt gör du det hos kommunens kart- och gisenhet.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 april 2022