Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Friggebodar och attefallsåtgärder

Friggebodar och Attefallshus är mindre byggnader och som för en- och tvåbostadshus är bygglovsbefriade. Flertalet av dessa åtgärder kräver dock en bygganmälan.

Anmälan behövs för att

  • Bygga en komplementbyggnad max 30 kvm (Attefallshus)
  • Bygga ett komplementbostadshus max 30 kvm (Attefallshus)
  • Inreda ytterligare bostad
  • Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus max 15 kvm
  • Rivning av ett Attefallshus
  • Ändring av en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus
  • Bygga en eller flera takkupor på din byggnad om fastigheten ligger inom planlagt område eller sammanhållen bebyggelse.
Bygglovsfrias åtgärder

Det här kräver inte bygglov/anmälan

  • I omedelbar närhet till bostadshuset får det byggas totalt 15 kvm bygglovsbefriad komplementbyggnad (friggebod).

Observera!

Bygglovsbefriade åtgärder kan kräva bygglov inom visa detaljplaner, områdesbestämmelser och kulturmiljöer. Åtgärderna får placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter om de grannar som berörs godkänner det (gärna skriftligt). Ger grannen inte sitt godkännande ska du söka bygglov.

Om du vill placera åtgärden närmare än 4,5 meter från allmän platsmark, till exempel park eller gata krävs också bygglov.

Om du ska ha ett enskilt avlopp i byggnaden måste du kontakta miljöenheten då det kan krävas nytt eller ändring av avloppstillståndet. Om fastigheten omfattas av kommunalt vatten och avlopp ska Roslagsvatten kontaktas.

Komplementbostadshus kan användas som antingen permanentbostad eller som fritidshus. Komplementbyggnad kan användas som till exempel garage, förråd eller gäststuga.

.

Taxor och avgifter

För ansökan och anmälan tas en avgift ut. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa. Läs mer om taxan och avgifter under "Avgifter för byggande"

Gå till sidan "Avgifter för byggande"

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Om du behöver söka övriga tillstånd eller beställa kartor

Behöver du ansöka om avloppstillstånd, värmepump eller ligger din fastighet inom strandskydd och behöver strandskyddsdispens? För åtgärder som dessa söker du om tillstånd hos kommunens miljöenhet.

Behöver du beställa en karta, utstakning eller kanske en kontrollmätning för ditt projekt gör du det hos kommunens kart- och gisenhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 20 oktober 2023