Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Solfångare och solceller

Vi kräver generellt inte bygglov för att sätta upp solfångare alternativt solceller på ditt tak, det finns dock undantag som du kan läsa om här.

Knivsta kommun vill verka för en omställning till förnyelsebar energi och är mycket positiv till att du vill installera solceller och solfångare.

Solfångare eller solceller som placeras på tak

Vi kräver generellt inte bygglov för att sätta upp solfångare alternativt solceller på ditt tak så länge det sätts i samma vinkel som taket och inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Åtgärden ska även följa bestämmelserna i detaljplanen.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • De ska följa byggnadens form
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Även om din solenergianläggning inte kräver bygglov kan den kräva anmälan om den till exempel berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En sådan bedömning behöver göras i varje enskilt fall.

Solfångare eller solceller som placeras på mark

Solfångare eller solceller som placeras på mark kräver inte bygglov om de inte är högre än 1,1 meter. Tänk på placeringen, så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller påverkar trafik- och barnsäkerheten. Det kan behövas andra tillstånd, till exempel inom strandskydds- och fornminnesområden.

När bygglov kan behövas:

  • Om åtgärden inte följer bestämmelserna i detaljplanen
  • Om åtgärden inte följer byggnadens form
  • Ligger ditt hus i ett område med områdesbestämmelser krävs det alltid bygglov för att sätta upp solfångare eller solceller.

Är du osäker på om din åtgärd kräver bygglov eller inte kan du alltid mejla en bild på ditt hus (ange fastighetsbeteckning) och en bild på de solfångare/solceller som du tänkt använda så hjälper vi dig med bedömningen.

Taxor och avgifter

Ingen avgift tas ut för bygglov för solfångare och solceller.

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 25 april 2022