Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lagga Kyrkby

Planprogrammet för Lagga Kyrkby godkändes av bygg- och miljönämnden 2013. Området är beläget nordost om Knivsta.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 26 februari 2013 att godkänna detaljplaneprogrammet för Lagga Kyrkby.

Diarienummer: PLA 2010-020005

Områdesbeskrivning

Lagga kyrkby ligger i Storåns dalgång nordost om Knivsta centralort och söder om Uppsala. Programområdet omfattar kyrkbyn samt naturmarker norr och söder om byn.

Syfte

Syftet är att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse samt säkerställa känsliga natur- och kulturvärden inom programområdet vid Lagga kyrkby.

Handlingar och utredningar till programmet

Program för Lagga kyrkbyPDF (pdf, 16.8 MB)

VA-utredningPDF (pdf, 5.7 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020