Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Nordöstra Alsike, del av Vrå 1:150 och 1:6

Planprogrammet för nordöstra Alsike godkändes år 2008 av bygg- och miljönämnden. Programområdet är beläget i den nordöstra delen av Alsike.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 29 april 2008 att godkänna detaljplaneprogrammet för nordöstra Alsike.

Diarienummer: PLA 2007-020007

I enlighet med programmet har detaljplan för ny förskola/skola och bostäder i nordöstra Alsike tagits fram och byggts ut. Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen är fortfarande under framtagande.

Se detaljplanen Lilla Brännkärrsskogen under pågående detaljplaner.

Se detaljplanen Nordöstra Alsike, ny förskola/skola och bostäder under gällande detaljplaner.

Områdesbeskrivning

Programområdet ligger i nordöstra Alsike, på delar av fastigheterna Vrå 1:150 och 1:64.

Syfte

Förslag till program syftar till att pröva möjligheten att uppföra skola/förskola och bostäder. Programmet syftar också till att säkerställa ett sammanhängande grönområde norr om Östra Brännkärr och Fjällhaga.

Handlingar till programmet

Program för nordöstra AlsikePDF (pdf, 825.8 kB)

MiljöbedömningPDF (pdf, 29.9 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020