Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Norra och västra Nor

Planprogrammet för norra och västra Nor godkändes av bygg- och miljönämnden den 26 februari 2008. Planprogrammet är beläget i södra Knivsta.

Status

Bygg- och miljönämnden antog ett detaljplaneprogram för norra och västra Nor den 26 februari 2008.

Programmet har legat till grund för påbörjat framtagande av detaljplaner i Nor. Detaljplan Genvägen är klar och har vunnit laga kraft medan detaljplan för Olof Thunmansväg, Kolonivägen samt Furulund är påbörjade men inte klara.

Läs mer om detaljplan Genvägen under gällande detaljplaner.

Områdesbeskrivning

Programområdet ligger i södra Knivsta, på Ledingevägens norra sida och upp mot Valloxen. I öst-västlig riktning sträcker sig området från Forsbyvägen till strax öster om Olof Thunmans väg.

Syfte

Programförslaget behandlar frågor om tomtstorlekar och förtätning av befintliga bebyggelseområden, områden med nyexploatering, åtgärder för att lösa problem med vattenförsörjning och avlopp, vägdragningar och gatustandard.

Handlingar till programmet

Program för norra och västra NorPDF (pdf, 331.9 kB)

KartaPDF (pdf, 177.5 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020