Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Alsike Nord etapp 1

En detaljplan med syfte att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder i Alsike samt utbyggnad av Brunnbyvägen. Planområdet är beläget nordväst om Östra Brännkärr.

Detaljplanen vann laga kraft 4 juni 2013.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2013 att anta Detaljplan för Alsike Nord etapp 1. Beslutet om antagande vann laga kraft den 4 juni 2013.

Diarienummer PLA 2010-020014

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget mellan den utbyggda stadsdelen Östra Brännkärr och den tänkta framtida stadsmässiga bebyggelsekoncentrationen med ett litet småstadsliknande centrum och pendeltågshållplats vid Björkkällevägen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra fortsatt utbyggnad av bostäder i Alsike samt att möjliggöra en utbyggnad av Brunnbyvägen norrut med anslutning till väg 1051 (Björkkällevägen).

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 610.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 424.7 kB)

IllustrationsplanPDF (pdf, 4.6 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020