Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Alsike Nord, Idrotts- och aktivitetshus

En detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av ett idrotts- och aktivitetshus längs Brunnbyvägen i Alsike. Planområdet är beläget i den västra delen av Alsike nord etapp 1.

Detaljplanen vann laga kraft 20 juni 2018. 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 21 maj 2018 att anta Detaljplan för Vrå 1:150 Idrotts- och Aktivitetshus i Norra Alsike.

Detaljplanen vann laga kraft den 20 juni 2018.

Diarienummer: BMK 2016-000695

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 450.4 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020