Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ändring av del av Alsike nord etapp 1, del av Vrå 1:791

Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten av att utöka antalet tillåtna våningar till fyra våningar med inredd vind. Detaljplanen är belägen i norra Alsike längs med Brunnbyvägen.

Detaljplanen vann laga kraft den 24 oktober 2019.

Status

Kommunfullmäktige har antagit Ändring av del av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791 den 18 september 2019.

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 24 oktober 2019.

Diarienummer: SBK 2018-000004.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år.
Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen i norra Alsike längs med Brunnbyvägen.

Syfte

Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten av att utöka antalet tillåtna våningar till fyra våningar med inredd vind. Vidare syftar planändringen till att aktualisera planbestämmelserna inom del av fastigheten Vrå 1:791.

Handlingar till planen

PlankartaPDF (pdf, 301.8 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 918.6 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020