Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Boängsåsen Alsike

En detaljplan med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus, radhus och flerbostadshus samt bevarande av vissa naturpartier. Planområdet är beläget väster, söder och öster om Alsike skola.

Detaljplanen vann laga kraft 30 augusti 2005.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2005 att anta detaljplan för Boängsåsen, Alsike.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 30 augusti 2005.

Diarienummer: PLA 2003-020012

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger väster, söder och öster om Alsike skola. Genom planområdet sträcker sig Brunnbyvägen i ungefär nordsydlig riktning.

Syfte

Detaljplanen syftar huvudsakligen till att skapa byggrätter för bostäder, i form av småhus, radhus och flerbostadshus och till att vissa naturpartier ska bevaras obebyggda. Efter särskild prövning får inrättas lokal för boendeservice samt småskalig handel, hantverk och förskola.

Handlingen syftar också till att ta fram underlag för beslut om namn på allmänna platser inom planområdet.

Handlingar

FörsättsbladPDF (pdf, 439.6 kB)

PlankartaPDF (pdf, 4.4 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 185.4 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 23.2 kB)

IllustrationsplanPDF (pdf, 2.5 MB)

 

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020