Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Boängsåsen Alsike, del av kvarter Östuna med flera

En detaljplaneändring med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus och radhus samt bevarande av vissa naturpartier. Planområdet ligger öster om Brunnbyvägen och Alsike skola.

Detaljplanen vann laga kraft 28 maj 2010.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 april 2010 att anta detaljplaneändring för Boängsåsen, del av kvarter Östuna, Villebrådet, Rävgrytet, Räven med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 28 maj 2010.

Diarienummer PLA 2009-020004

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger öster om Brunnbyvägen och Alsike skola. I norr angränsar planområdet till Villebrådsgatan. Planområdets östra och södra gräns inkluderar förgårdsmarken i kvarteren belägna öster och söder om Åsgatan och Villebrådsgatan.

Syfte

Detaljplanens syfte är huvudsakligen till att skapa byggrätter för bostäder, detta i form av småhus och radhus, samt till att bevara vissa naturpartier obebyggda. Efter en särskild prövning får lokal för boendeservice samt småskalig handel, hantverk och förskola inrättas i planområdet. Detaljplanen medger att bebyggelse i en till två våningar får byggas och att utfartsförbud införs på kvartersmark i vägkorsningar mellan allmänna vägar.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 901.8 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020