Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Brännkärrsgården

En detaljplan med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus. Planområdet är beläget i östra Alsike.

Detaljplanen vann laga kraft 7 augusti 2006.

Status

Kommunfullmäktige beslutade 29 juni 2006 att anta detaljplan för Brännkärrsgården.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 7 augusti 2006.

Diarienummer PLA 2005-020008.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och ligger strax öster om Brännkärrsskolan.

Syfte

Planen syftar till att ett område med villor i naturnära miljö ska kunna byggas. I samband med exploateringen avser fastighetsägaren till Vrå 1:3 att, öster om planområdet, uppföra en anläggning för ridskoleverksamhet med bland annat ridhus, stall och ridstigar.

Handlingar

FörsättsbladPDF (pdf, 132.4 kB)

PlankartaPDF (pdf, 741.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 53.6 kB)

IllustrationsplanPDF (pdf, 64.7 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 30.2 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020