Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera

Detaljplan med syfte att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, förskola, centrumverksamheter samt natur- och parkområden. Planområdet är beläget i centrala Knivsta, väster om järnvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 21 mars 2019.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 15 augusti 2018 att anta Detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft 21 mars 2019.

Diarienummer: BMK 2014-000709.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år.
Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen vid centralt på den västra delen av Knivsta mellan järnvägen och Gredelbyleden.

Syfte

Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort väster om järnvägen och längs med Gredelbyleden. Syftet med planen är att skapa förutsättningar att bygga bostäder, förskola, centrumverksamheter, natur- och parkområden.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 858.8 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020