Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förskola intill Kölängsvägen

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförande av en förskola. Planområdet ligger 1,5 kilometer nordöst om järnvägsstationen i Knivsta.

Detaljplanen vann laga kraft 7 mars 2017.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 6 februari 2017 att anta Detaljplan för förskola intill Kölängsvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 7 mars 2017.

Diarienummer: BMK 2014-000603

Byggnationen av förskolan är nu färdigställd. Läs mer om Norrgårdens förskolaöppnas i nytt fönster

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger 1,5 kilometer nordöst om järnvägsstationen i Knivsta. Området avgränsas i väster av Kölängsvägen, i söder av bostadsbebyggelse, i öster av en stig samt i norr av en infartsväg för bebyggelse norr om planområdet.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en förskola, med upp till åtta avdelningar, som är anpassade till de naturvärden som finns i området intill Kölängsvägen, inom en del av kommunala fastigheten Gredelby 2:1.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 651.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020