Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Genvägen i västra Nor

Detaljplan med syfte att möjliggöra en ökad exploatering för främst bostäder. Planområdet är beläget i södra Knivsta strax nordost om Knivsta kyrka.

Detaljplanen vann laga kraft 20 juli 2016.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2016 att anta detaljplanen för Genvägen i Västra Nor.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 20 juli 2016.

Diarienummer: PLA 2011-020001

Områdesbeskrivning

Området ligger i södra Knivsta nordost om Knivsta kyrka. Ytmässigt omfattar planområdet cirka sex hektar och begränsas av Genvägen i sydväst, en skogsbeklädd höjd i nordost, detaljplan för Eriksberg i nordväst. Till centrum är det drygt 1.5 kilometer.

Marken är i huvudsak privatägd, men fastigheten, vilken Genvägen till större delen är belägen på, från Forsbyvägen i norr till fastigheten Nor S:1 i söder, äger kommunen. Genvägen sköts dock av Solhaga vägsamfällighet.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ökad exploatering (främst bostäder) i området. En förhoppning är även att en kommande exploatering ska vara i samklang med ett större område, som redovisas i detaljplaneprogrammet för Norra och Västra Nor.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020