Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gredelby 1:6

Detaljplan med syfte att flytta en byggrätt inom fastigheten för bättre tomtutnyttjande. Planområdet är beläget i nordvästra Knivsta.

Detaljplanen vann laga kraft 14 juni 2011.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 10 maj 2011 att anta Detaljplan för Gredelby 1:6.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 14 juni 2011.

Diarienummer: PLA 2010-020011

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i nordvästra Knivsta och begränsas i söder av Högåsvägen, i väster av Gredelby 1:19 och i norr och öster av naturområdet Gredelbyhagar.

Syfte

Planens syfte är att flytta byggrätt för komplementbyggnad i den tidigare gällande planen, till nordöstra delen av fastigheten. Detta bidrar till att bättre utnyttja tomtens egenskaper. Placeringen av byggnaden är fastlagd genom prickmarkering av övrig mark.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 950.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020