Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gredelby 4:33 med flera

Detaljplan där syftet är möjliggöra bebyggelse av radhus och garage. Planområdet är beläget strax söder om Gredelbyleden och omfattar bland annat Gredelbyskolan.

Detaljplanen vann laga kraft 2 juni 2015.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2015 att anta Detaljplan för Gredelby 4:33 med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 2 juni 2015.

Diarienummer: PLA 2003-020009

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger strax söder om Gredelbyleden och omfattar Gredelbyskolan samt anslutande vägar. Planområdet är cirka 1,5 hektar.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Gredelby 4:33 för att rymma cirka fem radhus och garage där anslutning ska ske via Forngravsvägen.

Kringliggande vägar tas med i planen för att aktualisera dem i plan. Exempelvis är del av Rågångsvägen och Forngravsvägen angiven som parkmark i den tidigare gällande detaljplan. Med denna detaljplan bekräftas vägarna och får användningen lokalgata.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 423.1 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020