Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gredelby 7:75, Ändring genom tillägg till detaljplan för 7:75

Detaljplan som är ett tillägg till tidigare plan med syfte att möjliggöra en etablering av livsmedelsbutik. Planområdet är beläget norr om Gredelbyvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 11 januari 2012.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 20 december 2011 att anta ändring genom tillägg till Detaljplan 7:75.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 11 januari 2012.

Diarienummer: PLA 2011-020005

Livsmedelsbutiken är nu uppförd.

Områdesbeskrivning

Planområdet omfattar fastigheten Gredelby 7:75, cirka 10 580 kvadratmeter. Kvarteret ligger norr om Gredelbyleden, mellan Gredelbyleden och Centralvägen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av livsmedelsbutik på Gredelby 7:75. För att få en ändamålsenlig planering av marken för byggnader och parkering behöver enklare ändringar samt tillägg till gällande detaljplan göras.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 3.8 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020