Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Haknäs 1:27

Detaljplan med syfte att ändra användningssätt och utöka byggrätten för att möjliggöra en tillbyggnad. Planområdet är beläget i Haknäs väster om Vassunda.

Detaljplanen vann laga kraft 12 december 2003.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 november 2003 att anta detaljplan för Haknäs 1:27.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 12 december 2003.

Diarienummer: PLA 2003-020026

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i området Haknäs väster om Vassunda

Syfte

Planen syftar till att ändra det i tidigare gällande plan angivna användningssättet från fritidsbostad till permanentbostad samt att utöka byggrätten för att möjliggöra en tillbyggnad.

Handlingar till planen

FörsättsbladPDF (pdf, 87.1 kB)

PlankartaPDF (pdf, 87.3 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 28.3 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020