Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivsta stationssamhälle, Lyckåsen med mera

Detaljplan med syfte att komplettera användningen av den befintliga byggnaden till att även omfatta vårdboende.

Detaljplanen vann laga kraft 12 december 2015.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 3 november 2015 att anta ändring genom tillägg av stadsplan för Knivsta stationssamhälle, Lyckåsen med mera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 12 december 2015.

Diarienummer: BMK 2015-000298.

Områdesbeskrivning

Planområdet befinner sig i kvarteret Bandyklubban i centrala Knivsta, väster om järnvägsspåret i hörnet av Ängbyvägen och Fotbollsvägen. Det omfattar en del av fastigheten Ängby 1:16.

Fastigheten omfattas av en gällande detaljplan från 1986, Stadsplan för västra delen av Knivsta stationssamhälle, Lyckåsen med mera (Aktnummer 0380-P88/6).

Syfte

Detaljplanens syfte är att komplettera användningen av den befintliga byggnaden från bostadsändamål till att även omfatta vårdboende, så att den befintliga verksamheten, ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende), ska vara planenlig.

Ändringen avser inte att ändra underliggande plans huvudsyfte. Den ursprungliga handlingen består och ska läsas tillsammans med denna ändring.

Handlingar

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020