Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivstahemmet, Gredelby 4:33 med flera

En detaljplan med syfte att möjliggöra en högre exploateringsgrad genom att höja tillåten byggnadshöjd. Planen är belägen söder om Knivsta längs med Forsbyvägen och Vårsångsvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 2 juni 2015.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2015 att anta Detaljplan för Gredelby 4:33 med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 2 juni 2015

Diarienummer: PLA 2003-020009.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget söder om Knivsta längs Forsbyvägen och Vårsångsvägen.

Syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra högre exploateringsgrad
genom att höja planens tillåtna byggnadshöjd som en anpassning till
eventuellt ytterligare behov av bostad-, skol-, vård- och kontorslokaler.

Den underliggande detaljplanens huvudsyfte ändras inte. Den ursprungliga planhandlingen består och ska läsas tillsammans med denna ändring.

Handlingar

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020