Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kvarter Apoteket, Särsta 3:43 med flera

Ändring av detaljplan med syfte att möjliggöra en ändamålsenlig bebyggelse för butiker och kontor samt en mindre byggnad på torget.

Planområdet är beläget i Knivsta centrum i korsningen mellan Apoteksvägen och Forsbyvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 12 december 2003.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 12 november 2003 att anta detaljplanen för del av kvarter Apoteket, Särsta 3:43 med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 12 december 2003.

Diarienummer: PLA 2003-020007.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger vid korsningen mellan Apoteksvägen och Forsbyvägen i centrala Knivsta och är cirka 1.500 kvadratmeter stort.

Syfte

Ändring av tidigare gällande detaljplan för att möjliggöra en med dagens förutsättningar mer ändamålsenlig byggnad för butiker och kontor, samt ett torg och parkeringsplatser. Syftet är också att pröva möjligheten att ha en mindre byggnad för handel eller gatukök intill torget.

Den aktuella platsen är mycket viktig i Knivsta, både för centrums funktion och för stadsbilden. Det nya bör länka samman miljön längs Apotektvägen med den längs Forsbyvägen, både funktionellt och visuellt och helst med hög arkitektonisk kvalité.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 85.5 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 348.9 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020