Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kvarter Segerdal, Gredelby 21:4.

Detaljplan med syfte att möjliggöra för fler bostäder. Planområdet är beläget i centrala Knivsta, öster om järnvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 23 mars 2005.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 juni 2004 att anta detaljplan för del av kvarter Segerdal, Gredelby 21:4.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 23 mars 2005.

Diarienummer: PLA 2003-020034.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i centrala Knivsta, öster om järnvägen. Det begränsas i norr av Staffansvägen och i öster av Gredelbyvägen. Söder om kvarteret ligger en affärsfastighet och i väster planeras den befintliga parkeringsgatan att förlängas upp till Staffansvägen.

Syfte

Planen syftar till att ändra detaljplanen för fastigheten, så att den medger något fler bostäder än tidigare gällande plan. Exploateringsekonomin förbättras och därmed utsikterna för rimliga boendekostnader.

Bebyggelsen längs Staffansvägen föreslås bli sammanhängande, i stället för uppdelad i två byggnader som i tidigare detaljplan. Det tillåtna antalet våningar ökas längs Gredelbyvägen från två till tre respektive fyra. En mindre utbyggnad medges mot gården i söder, så att denna delas upp i två delar.

Handlingar

FörsättsbladPDF (pdf, 148.1 kB)

PlankartaPDF (pdf, 368.4 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 81.7 kB)

IllustrationsplanPDF (pdf, 2.6 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020