Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Margarethahemmet, Särsta 38:4

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av nya lokaler för förskola och skola. Syftet är även att möjliggöra byggnader med bostads- och centrumändamål.

Planområdet är beläget i södra Knivsta.

Detaljplanen vann laga kraft 11 februari 2019.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att anta Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4.

Beslutet om antagande vann laga kraft 11 februari 2019.

Diarienummer: PLA 2012-020005

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år.

Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i södra Knivsta och omfattar Margarethahemmet som ligger intill Valloxens västra vik.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya förskole- och skollokaler på södra delen av Särsta 38:4. Samt att möjliggöra nya bygnader på den norra delen av planområdet med bostads- och centrumändamål.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 648.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020