Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Nordöstra Alsike, ny förskola/skola och bostäder

Planen syfte är att möjliggöra uppförande av en skol- och förskolebyggnad på fastigheten Vrå 1:150. Planområdet ligger omedelbart norr om den nya bebyggelsen i Alsike invid detaljplanerna Östra Brännkärr, Fjällhaga och Brännkärrsgården.

Detaljplanen vann laga kraft 3 december 2010.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2010 att anta Detaljplan för ny förskola/skola och bostäder i nordöstra Alsike.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 3 december 2010.

Diarienummer: PLA 2007-020007.

Byggnationen av förskolan och skolan är nu färdigställd.

Läs mer:

Förskolan Lilla Brännkärröppnas i nytt fönster

Brännkärrsskolanöppnas i nytt fönster

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Alsike och är beläget strax sydost om Lilla Brännkärrsskogen.

Syfte

Planen syfte är att möjliggöra uppförande av en skol- och förskolebyggnad på fastigheten Vrå 1:150. Planen syftar också till att skapa en ändamålsenlig grönstruktur i Alsike med ett sammanhängande grönområde mellan Östra Brännkärr och Fjällhaga.

Planen är utformad så att den fungerar vid och utgör ett första steg av en eventuell utbyggnad norrut av Alsike.

Handlingar till planen

PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 2.1 MB)

IllustrationsplanPDF (pdf, 1.3 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020