Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Östra Gärdet, del av Ängby 1:1

Detaljplan med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse i flerbostadshus. Planområdet är beläget norr om Gredelbyleden, väster om järnvägen.

Detaljplanen vann laga kraft den 30 december 2015.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att anta detaljplanen den 30 november 2015.

Detaljplanen vann laga kraft den 30 december 2015.

Diarienummer: BMK 2015-000072.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget norr om Gredelbyleden precis väster om järnvägen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för bostäder i flerbostadshus i fyra till sex våningar i en kvartersformad struktur i ett centrum- och kollektivnära läge.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 501.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020