Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Kvarter Murteglet

Detaljplan med syfte att möjliggöra en högre exploatering samt skapa förutsättnignar för en levande stadskärna.

Planområdet är beläget i centrala Knivsta, norr om Mejeriparken.

Detaljplanen vann laga kraft 2 november 2015.

Status

Den 24 september 2015 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige och planen vann laga kraft den 2 november 2015.

Diarienummer: PLA 2013-000837.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i mitten av Sågenområdet, norr om Mejeriparken.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en höjd exploatering jämfört med gällande detaljplan i form av flerbostadshus med hög arkitektonisk kvalitet, samt att skapa förutsättningar för en levande stadskärna.

Den relativt låga exploateringsgraden i gällande plan anses kunna höjas som en anpassning till Knivstas vision om att vara en växande modern småstad samt en föregångskommun för det hållbara samhället.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 517 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 930.5 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020