Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Kvarter Stabben, Gredelby 7:73 och 7:74

Detaljplan med syfte att möjliggöra förskola och skola. Planområdet är beläget i Sågenområdet, norr om Gredelbyleden.

Detaljplanen vann laga kraft 16 juli 2012.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 juni 2012 att anta detaljplan för Detaljplan för kvarter Stabben, Gredelby 7:73 och 7:74.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 16 juli 2012.

Diarienummer: PLA 2011-020011.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Sågenområdet, norr om Gredelbyleden och den nya handelsetableringen, området omfattar cirka 1 hektar.

Syfte

Syftet är att genom planändring med enkelt planförfarande möjliggöra ny förskola och skola på fastigheterna Gredelby 7:74 och Gredelby 7:73 som redan idag har bestämmelsen skola som ändamål i gällande detaljplan. Förslaget innebär att även Gredelby 7:74 ianspråktas för skoländamål.

Planen innebär en anpassning av tidigare upprättad detaljplan för området då förutsättningarna kring fastigheten förändrats.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 652 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 979.6 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020