Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Kvarter Stabben och Takteglet

Detaljplan med syfte att möjliggöra en ny förskola och skola, Högåsskolan. Planområdet är beläget öster om järnvägen i Knivsta tätort.

Detaljplanen vann laga kraft 24 mars 2014.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 13 februari 2014 att anta detaljplanen för kvarter Stabben och Takteglet, Gredelby 7:73, 7:74, 7:76 med flera, Sågenområdet.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 24 mars 2014.

Diarienummer PLA 2011-010012.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i norra Sågenområdet, öster om järnvägen i Knivsta tätort..

Detaljplanen för Sågenområdet, Gredelby 7:51 med flera (diarienummer PLA 2004-020014) har successivt ersatts av nyare detaljplaner, bland annat denna.

Läs mer om detaljplan för Sågenområdet, Gredelby 7:51 med flera

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny förskola och skola, Högåsskola. Planen innebär också ett nytt läge för Lertagsvägen och rondellen på Centralvägen samt justering av kvarteret närmast Knivstaån, Gredelby 7:76.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 652 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 979.6 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020