Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sågenområdet, Kvarter Torkladan, Ångsågen

Detaljplan med syfte att möjliggöra en ökad exploatering som en anpassning till angränsande kvarter. Planområdet är beläget längs med Centralvägen i centrala Knivsta.

Detaljplanen vann laga kraft 12 december 2013.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 19 november 2013 att anta detaljplanen för kvarter Torkladan, Ångsågen, Gredelby 7:79 och 7:82.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 12 december 2013.

Diarienummer: BMK 2013-000037

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Sågenområdet längs med Centralvägen i centrala Knivsta.

Syfte

Detaljplanen innebär en ökad exploatering för fastigheterna Gredelby 7.79 och Gredelby 7:82. Den relativt låga exploateringsgraden i gällande plan anses kunna höjas som en anpassning till det blivande centrumstråket och torget samt angränsande kvarter söder om Sågenområdet.

Ändamålen för fastigheterna (bostad, handel, kontor med mera) behålls enligt gällande detaljplan för Sågenområdet, Gredelby 7:51 med flera. (Diarienummer PLA 2004-020014).

Läs mer om detaljplan för Sågenområdet, Gredelby 7:51 med flera

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 885.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020