Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Särsta 62:1 och del av Särsta 3:1

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförande av handels-, kontors- och bostadsbyggnad samt ett utvidgat torg.

Detaljplanen vann laga kraft 5 mars 2007.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 8 februari 2007 att anta detaljplan för Särsta 62:1 och del av Särsta 3:1.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 5 mars 2007.

Diarienummer: PLA 2004-020009.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger vid korsningen mellan Apoteksvägen och Forsbyvägen i kvarteret Jägra i centrala Knivsta och är 2192 kvadratmeter stort.

Syfte

Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra uppförande av handels-, kontors- och bostadsbyggnad. Planen innebär också ett utvidgat torg i norra delen av planområdet. Platsen är viktig, både för centrums funktion och för stadsbilden.

Handlingar

FörsättsbladPDF (pdf, 91.5 kB)

PlankartaPDF (pdf, 125.5 kB)

Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 46.3 kB)

IllustrationsplanPDF (pdf, 37.8 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020