Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Södra Lyckåsen

Ändring av detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av två bostadshus. Planområdet är beläget utmed Ängbyvägen i väster och Lyckåsvägen i norr. I söder avgränsar planområdet mot ett parkområde vid Kapellvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 27 november 2007.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 24 oktober 2007 att anta detaljplan för södra Lyckåsen.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 27 november 2007.

Diarienummer: PLA 2005-020007.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger utmed Ängbyvägen i väster och Lyckåsvägen i norr. I söder angränsar planområdet mot ett parkområde vid Kapellvägen.

Syfte

Ändring av tidigare gällande detaljplan för att möjliggöra uppförande av två bostadshus inom en plan där den nu tillåtna största byggnadsarean redan är använd.

Handlingar

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020