Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Västra delen av kvarter Russinet

Ändring av detaljplan med syfte att möjliggöra skolverksamhet på en fastighet samt ge utrymme för mindre kompletteringar. Planområdet är beläget i västra Ängby vid Plommonvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 18 juni 2012.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2011 att anta Detaljplan för västra delen av kvarter Russinet.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 18 juni 2012.

Diarienummer: BMK 2008-020002.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i västra Ängby vid Plommonvägen.

Syfte

Detaljplanen innebär en ändring av tidigare gällande detaljplan och syftar till att ändra användning för en fastighet från enbostadshus till skola och samtidigt utreda parkeringsbehov för aktuell verksamhet. Syftet med planen är även att se över byggrätterna i området så att de är anpassade till rådande förhållanden samt ge utrymme för mindre kompletteringar.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020