Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Västra delen av kvarter Segerdal

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av ett kontorshus, byggnader för handel och kontor, parkeringar för allmänt ändamål samt bevarande av karaktären på en befintlig byggnad.

Detaljplanen vann laga kraft 23 juli 2010.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2010 att anta Detaljplan för västra delen av kvarter Segerdal med undantag för fastigheten Särsta 12:1.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 23 juli 2010

Diarienummer: PLA 2006-020008

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i västra delen av kvarteret Segerdal mellan Apoteksvägen, Centralvägen och Staffansvägen.

Syfte

Syftet är att möjliggöra uppförande av kontorshus på fastigheten Gredelby 21:3, byggnader för handel och kontor på fastigheten Gredelby 21:1 och parkeringar för allmänt ändamål på fastigheten Gredelby 21:1.

Planen avser även att bevara karaktären på byggnaden där tidigare "Modins järnhandel" låg och där Swedbank finns idag.

Handlingar

Plankarta 1PDF (pdf, 1.3 MB)

Plankarta 2PDF (pdf, 1.2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 357.8 kB)

IllustrationsplanPDF (pdf, 582.7 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020