Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vrå 1:392

Ändring av detaljplan med syfte att möjliggöra vård- och förskoleverksamhet inom fastigheten Vrå 1:392. Planområdet är beläget i Alsike, korsningen Brunnbyvägen och Vrå skogsväg.

Detaljplanen vann laga kraft 15 maj 2018.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att anta Detaljplan Vrå 1:392 den 24 april 2018.

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 15 maj 2018.

Diarienummer: SBK 2017-000001.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike i korsningen av Brunnbyvägen och Vrå skogsväg.

Syfte

Huvudsyftet med planändringen för Vrå 1:392 är att möjliggöra vård- och förskoleverksamhet inom fastigheten. Nuvarande planbestämmelse medger bostäder och centrumverksamhet.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 451.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020