Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ängby skoltomt, del av Ängby 1:1

Detaljplanen för Ängby skoltomt är belägen i Centrala Ängby i Knivsta tätort. Planläggningen har startat men än finns inget konkret förslag att ta del av.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Planläggningen har startat och utredningar i området pågår. Än finns inget konkret förslag att ta del av.

Diarienummer: SBK 2017-000004.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Centrala Ängby och gränsar till Gredelbyleden i sydöst, Trunstavägen i nordöst samt ett befintligt villaområde i nordväst.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva för en skola med tillhörande idrottssal och matsal. Utemiljön ska anpassas till barns lek, lärande och utveckling.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020