Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fornåsa, Vrå 1:35 med flera

Detaljplan Fornåsa är belägen i Alsike. Planläggningen har startat och utredningar pågår. Än finns inget datum satt för samråd.

Status

Planläggningen har startat och utredningar i området pågår. Än finns inget konkret förslag att ta del av.

Diarienummer: SBK 2018-000007.

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i Alsike söder om Alsike Nord mellan Alängsvägen och Källbacken. Inom planområdet rinner Pinglaström.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att tillgängliggöra Pinglaström som rinner genom planområdet samt kunna möjliggöra för ny bostadsbebyggelse.

Planförfarande

Planen utförs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

  1. Beslut om planuppdragPDF (pdf, 17.5 kB)
  2. TjänsteskrivelsePDF (pdf, 66.9 kB)
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020