Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Furulund, Knivsta 26:1, 27:1 med flera

Detaljplan Furulund är belägen söder om Knivsta tätort. Planen har legat vilande sedan 2016 men nu har vi påbörjat planarbetet. En utredning pågår för att fastställa vad vi behöver göra innan planprocessen kan fortgå.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i antagandeskede

Status

Planen har legat vilande sedan 2016 men nu har vi påbörjat planarbetet. En utredning pågår för att fastställa vad vi behöver göra innan planprocessen kan fortgå.

Diarienummer: PLA 2010-020002.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen söder om Knivsta tätort vid korsningen Forsbyvägen och Ledingevägen. Planområdet ligger strax före Knivsta kyrka.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckningar av befintliga fastigheter och därmed skapa ca 30 nya fastigheter.

Planförfarande

Planen utförs med normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

  1. PlankartaPDF (pdf, 593.2 kB)
  2. PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
  3. SamrådsredogörelsePDF (pdf, 143.6 kB)
  4. Arkeologisk utredning etapp 1PDF (pdf, 3.5 MB)
  5. PM DagvattenPDF (pdf, 289.2 kB)
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020