Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kilen - Gredelby 7:1

Detaljplan Kilen Gredelby 7:1 är belägen i centrala Knivsta i det så kallade Sågenområdet. Detaljplanen ligger vilande och arbetet med planen är pausat. Kontakta planenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Den 24 augusti 2015 beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked för fastigheten Gredelby 7:1. När kommunen påbörjade arbetet med detaljplanen inkluderades även fastigheten Gredelby 7:78. Under våren 2019 delades detaljplanen för Gredelby 7:1 med flera upp i två detaljplaner. Området väster om Disponentgatan kommer att behandlas i en separat detaljplan (SBK 2019-000002). Detaljplanen ligger vilande och arbetet med planen är pausat.

Läs mer om detaljplan SBK 2019-000002 Kilen Gredelby 7:78

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Knivsta i det så kallade Sågenområdet. Planen återfinns längs med Gredelbyleden och Gredelbyvägen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och verksamheter. Vidare är syftet att utveckla de gröna värden som återfinns inom planområdet. Slutligen är syftet med detaljplanen att förbättra trafikmiljön längst med Gredelbyleden.

Planförfarande

Planen utförs med utökat förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort(2012). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020