Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kilen - Gredelby 7:78 med flera

Detaljplan Kilen Gredelby 7:78 är belägen i centrala Knivsta. Planläggningen har startat och utredningar pågår.

Än finns inget datum satt för samråd.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Den 24 augusti 2015 beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked för fastigheten Gredelby 7:1. När kommunen påbörjade arbetet med detaljplanen inkluderades även fastigheten Gredelby 7:78. Under våren 2019 delade kommunen upp detaljplanen för Gredelby 7:1 med flera i två detaljplaner. Området öster om Disponentgatan kommer vi att behandla i en separat detaljplan (diarienummer BMK 2017-000244).

Läs mer om detaljplan BMK 2017/244 för Gredelby 7:1öppnas i nytt fönster

Arbetet med att ta fram en detaljplan för Gredelby 7:78 med flera är nu igång och utredningar i området pågår. Än finns inget konkret förslag att ta del av.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Knivsta i det så kallade Sågenområdet. Planen återfinns längs med Gredelbyleden och angränsar till Centralvägen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och verksamheter. Vidare är syftet att skapa nya mötesplatser i centrala Knivsta som knyter an till nuvarande centrum. Slutligen är syftet med detaljplanen att förbättra trafikmiljön längs med Gredelbyleden.

Planförfarande

Planen utförs med utökat förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort (2012). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020