Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivsta Tarv 1:24

Detaljplanen för Knivsta Tarv 1:24 är belägen i den västra delen av Knivsta tätort. Planen ligger vilande och arbetet är pausat. Kontakta planenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen ligger för tillfället vilande och arbetet med planen är pausat.

Diarienummer: BMK 2016-000414.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen i Västra Ängby i den västra delen av Knivsta tätort. Planen angränsar till Gredelbyleden samt Apelsinvägen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen från småindustri och handelsändamål till bostad och handelsändamål. Detta för att möjliggöra uppförandet av 80-tal små hyreslägenheter.

Ändringen avser inte att ändra underliggande plans huvudsyfte. Den ursprungliga handlingen består och du läser den tillsammans med denna ändring.

Planförfarande

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

  1. PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)
  2. Bestämmelser och beskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
  3. StadsplanPDF (pdf, 1.1 MB)
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020