Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ledingevägen

Ledingevägen är belägen söder om Knivsta tätort. Planen ligger vilande och arbetet är pausat. Kontakta planenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Detaljplanen för Ledingevägen ligger vilande och arbetet med planen är pausat.

Diarienummer: BMK 2015-000742.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen söder om Knivsta tätort. Ledingevägen sträcker sig från Forsbyvägen och ut till Olof Thunmansväg i Nor.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ett kommunalt huvudmannaskap för Ledingevägen. Nuvarande huvudman är Trafikverket, vilket bedöms begränsa kommunens handlingsfrihet. En utbyggnad av vatten- och avloppsnätet (VA) till Nor-området förutspås anläggas i vägkroppen i samband med att standarden på vägen höjs. Det finns även planer på att anlägga en gång- och cykelväg längsmed vägen.

Handlingar till planen

  1. Beslut om planuppdragPDF (pdf, 12.1 kB)
  2. TjänsteskrivelsePDF (pdf, 87.5 kB)
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 december 2019