Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ledingevägen

Ledingevägen är belägen söder om Knivsta tätort. Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att avsluta planarbetet för del av Ledingevägen

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att avbryta och avsluta detaljplanarbetet för del av Ledingevägen.

Diarienummer: BMK 2015-000742.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen söder om Knivsta tätort. Ledingevägen sträcker sig från Forsbyvägen och ut till Olof Thunmansväg i Nor.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ett kommunalt huvudmannaskap för Ledingevägen. Nuvarande huvudman är Trafikverket, vilket bedöms begränsa kommunens handlingsfrihet. En utbyggnad av vatten- och avloppsnätet (VA) till Nor-området förutspås anläggas i vägkroppen i samband med att standarden på vägen höjs. Det finns även planer på att anlägga en gång- och cykelväg längsmed vägen.

Handlingar till planen

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020