Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Målsta 2:38

Detaljplanen för Målsta 2:38 är belägen i östra delen av kommunen och angränsar till Norrtälje kommun. Planen ligger vilande och arbetet är pausat. Kontakta planenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen ligger vilande och arbetet med planen är pausat.

Diarienummer: PLA 2010-020012.

Områdesbeskrivning

Planområdet utgör cirka 6,1 hektar och ligger i anslutning till byn Jansberg i Knivsta kommun. Planen ligger nära gränsen till Norrtälje kommun och 4,7 km nordost om korsningen mellan väg 77 och väg 273.

Syfte

Syftet med planen är pröva förutsättningarna för uppförandet av 20 - 28 nya tomter för bostadsbebyggelse samt möjligheten att ordna vatten – och avloppsfrågan för den tillkommande bebyggelsen på fastigheten.

Planförfarande

Planläggningen sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

PlankartaPDF (pdf, 2 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 433.7 kB)

IllustrationsplanPDF (pdf, 161 kB)

Behovsbedömning Länsstyrelsens yttrandePDF (pdf, 1.1 MB)

DricksvattenutredningPDF (pdf, 1.8 MB)

AvloppsutredningPDF (pdf, 1.2 MB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020