Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Nor S:1 Kolonivägen

Detaljplanen för Kolonivägen är belägen söder om sjön Valloxen. Planen ligger vilande och arbetet är pausat. Kontakta planenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Detaljplanen ligger vilande och arbetet med planen är pausat.

Diarienummer: PLA 2011-020015.

Områdesbeskrivning

Kolonivägen är belägen söder om sjön Valloxen och sträcker sig från Ledningevägen

Syfte

Det aktuella området ligger i anslutning till Kolonivägen. Inom området finns 23 bebyggda villatomter samt en förskola. Enligt planprogrammet för norra och västra Nor kan det i det aktuella området skapas ett tiotal tomter genom delning av befintliga fastigheter.

Läs mer om planprogrammet för norra och västra Nor

Planförfarande

Planen utförs med normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Beslut om planuppdragPDF (pdf, 17.9 kB)

TjänsteskrivelsePDF (pdf, 60.9 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020