Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Särsta 58:1

Detaljplanen för Särsta 58:1 är belägen centralt i Knivsta tätort. Planläggningen har startat men än finns inget konkret förslag att ta del av.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Planläggningen har startat och utredningar pågår. Ännu finns inget konkret förslag att ta del av.

Diarienummer: BMK 2016-000646.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort och återfinns längs med Häradsvägen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att undersöka möjligheterna till en tillbyggnad som länkas samman med Sankta Birgittakyrkan. De nya lokalerna planeras innehålla bostäder, kontor, kök samt samlingslokaler för musik-, barn- och ungdomsverksamhet.
Vidare utreds även möjligheterna till att utveckla området öster om Häradsvägen med kontor, bostäder med mera.

Planförfarande

Planen utförs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Beslut om planuppdragPDF (pdf, 12.4 kB)

TjänsteskrivelsePDF (pdf, 71.3 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020