Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Södra Ar etapp 1, del av Gredelby 1:3 med flera

Detaljplanen för Södra Ar etapp 1 är belägen i den södra delen av industriområdet Ar, vid motorväg E4. Planen är överklagad till mark- och miljödomstolen. Kommunen inväntar domstolens beslut.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har blivit överklagad.

Status

I februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplan Södra Ar etapp 1. Därefter fanns tid för att lämna in överklagande, till och med den 22 mars 2019. Under överklagandetiden inkom två överklaganden till kommunen.

Tisdag 6 augusti upptäcktes att enbart det ena av de två överklaganden rättidsprövats och skickats vidare till Mark- och miljödomstolen, enligt de regler som gäller. Onsdag 7 augusti genomförde kommunen därför en rättidsprövning av det andra överklagandet. I dag torsdag 8 augusti överlämnas överklagandet tillsammans med samtliga handlingar rörande detaljplanen till domstolen.

Det råder i dag osäkerhet om den antagna planen gäller eller ej, och kommunen avvaktar nu domstolens beslut.

Berörda sakägare kommer att få mer information om det inträffade i närtid.

Diarienummer: BMK 2014-000708.

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i den södra delen av industriområdet Ar.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, service, idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger också handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel.

Planförfarande

Planen utförs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

PlankartaPDF (pdf, 576.8 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020