Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Södra Ar etapp 2, del av Gredelby 1:3 med flera

Detaljplanen för Södra Ar etapp 2 är belägen i den södra delen av industriområdet Ar. Planläggningen har startat men än finns inget konkret förslag att ta del av.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Södra Ar etapp 1 har antagits av kommunfullmäktige. Därmed har planläggningen av Södra Ar etapp 2 startat. Utredningar i området pågår och än finns inget konkret förslag att ta del av.

Diarienummer: SBK 2019-000005.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i utkanten av Knivsta tätort och angränsar till E4:an.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya verksamheter inom bland annat kontor och handel i anslutning till E4:an och Gredelbyleden. Detaljplanen syftar också till att skapa ett park- och naturområde för att förstärka platsens historiska värden.

Planförfarande

Planen utförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Beslut om planuppdragPDF (pdf, 196.7 kB)

TjänsteskrivelsePDF (pdf, 394.2 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020