Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Spakbacken - Östunaby Åsby 3:2 med flera

Detaljplan för Spakbacken - Östunaby är belägen i den östra delen av kommunen, norr om sjön Valloxen. Planen ligger vilande och arbetet är pausat. För mer information kontakta planenheten.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Detaljplanen ligger vilande och arbetet med planen är pausat. Arbetet har stannat upp till följd av frågeställningar kring vatten och avlopp samt planskild gång- och cykelväg mellan Spackbacken och Östunaby vid väg 77.

Diarienummer: BMK 2013-000218.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen i den östra delen av kommunen, norr om sjön Valloxen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är förtätning av området i form av bostadsbebyggelse.

Planförfarande

Planen utförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Beslut om planuppdragPDF (pdf, 18.2 kB)

TjänsteskrivelsePDF (pdf, 64.9 kB)

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020