Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Träfallet, del av Vrå 1:3 och 1:137

Detaljplanen för Träfallet är belägen i den östra delen av Alsike tätort. Planläggningen har startat men än finns inget konkret förslag att ta del av.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Den 18 januari 2019 startade planläggningen av detaljplan Träfallet och utredningar i området pågår. Än finns inget konkret förslag att ta del av.

Diarienummer: SBK 2019-000004.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den östra delen av Alsike tätort. Fastigheterna Vrå 1:3 som är privatägd och Vrå 1:137 som Knivsta kommun äger utgör planområdet.

Området angränsar till villakvarteren i Alsike och kan därmed bli en naturlig utveckling av befintligt bostadsområde. Cirka 750 meter öster om området går motorvägen E4. Planområdet utgörs idag i huvudsak av blandad produktionsskog.

Syfte

Syftet med planen är att pröva bostadsbebyggelse i form av cirka 80 enbostadshus. Bebyggelsens placering och utformning ska anpassas efter landskapets topografi. Naturen inom planområdet ska tillgängliggöras för allmänheten genom stigar och stråk med ett särskilt fokus på förskolor och skolors behov av närnatur.

Planförfarande

Planen utförs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020