Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Tunhem Alsike 4:1

Detaljplanen Tunhem Alsike 4:1 är belägen i den västra delen av kommunen. Detaljplanen ligger för tillfället vilande och arbetet med planen är pausat. Kontakta planenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Detaljplanen för Tunhem Alsike 4:1 ligger vilande och arbetet är pausat.

Diarienummer: PLA 2011-020013.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den västra delen av kommunen, i närheten av Alsike kloster.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation för ca 15 hus på Tunhem Alsike 4:1 samt att titta på förutsättningarna för att bygga en klosterby i anslutning till Alsike kloster.

Planförfarande

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

  1. Beslut om planuppdragPDF (pdf, 45.5 kB)
  2. TjänsteskrivelsePDF (pdf, 58.8 kB)
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020